Produkter

Produkter

Swemets produkter är ett resultat av de verktyg vi behöver i vår verksamhet för felsökning och övervakning av smarta nät Då vi samarbetar med branschens ledande leverantörer kan vi erbjuda dig de allra bästa produkterna när det kommer till kommunikationssystem.

Swemets system för automatisk insamling av mätdata (AMM)

Swemets smarta elmätare tillsammans med ett komplett AMM system ger såväl elnätsbolagen som dess kunder helt nya möjligheter. Systemet läser av och förädlar mätdata som skapar grunden för en helautomatiserad elnätsdrift. Insamlad information ger inte bara underlag för fakturering utan också högre tillgänglighet då mindre tid åtgår till att leta fel och finna problem och behovet av fältresurser minskar.

Swemets intelligenta elmätare supporterar alla idag på marknaden kända kommunikationsgränsnitt och är framtidssäkrad tack vare möjligheten att byta ut och ersätta kommunikationsmodulen.
Tillsammans med Swemets Analysinstrument och bolagets övriga tjänster och expertis, så erhåller elnätsbolagen en totallösning som under lång tid kommer att skapa mervärde och nöjda kunder.

MFA 500

“KRAFTFULL OCH OVÄRDERLIG”

MFA 500, ett CAT IV instrument. Lika liten och nätt som MFA400 men nu med frekvenserna 3 – 500 kHz. Handinstrumentet är kraftfullt och ovärderligt för rådande och kommande PLC standarder över hela värden. Vi lovar att du kommer att gilla vår nya mjukvara MFA Viewer 3.0. MFA 500 är definitivt nästa generation av handinstrument för fältmätning och analys för PLC kommunikation

Ladda ned pdf

MFA 600

Med MFA600 och det medföljande systemprogrammet kan du se exakt vad som händer i frekvensområdet 3 – 150 kHz. Finns det störningar på elnätet ser du när dessa inträffar och du kan planera en fältaktivitet därefter.

Ladda ned pdf

ENERGI

Swemets smarta elmätare och ett komplett AMR-system erbjuder både elbolagen och deras kunders nya möjligheter. Systemet samlar in och bearbetar mätdata som skapar grunden för en helautomatiserad elnätsdrift.

SOLENERGI

Dra nytta av naturens energikälla! Med hjälp av solenergi kan din fastighet och verksamhet bli mer självförsörjande. Genom noggranna analyser och beräkningar optimerar vi din nya lösning utifrån din fastighet eller markförhållanden.

TJÄNSTER

Swemet är din etablerade leverantör för att färdigställa lösningar för AMR-verksamhet. Med spetskompetens och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder ett heltäckande synsätt på smart mätning, från strategiska frågor ner till varje detalj.

BATTERILAGRING

Vill du bli självförsörjande på grön energi i din verksamhet? Då behöver du kunna lagra den el du producerar på bästa möjliga sätt. Med hjälp av marknadsledande varumärken inom energilagring hjälper vi till att göra det verkligt.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.