februari 15, 2023 Swemet

Swemet AB ser stor efterfrågan för lösningar inom batterilagring och solenergi

"Swemet ser stor efterfrågan från befintliga energikunder inom områden för batterilagring och solenergi. Genom Swemets långa historik av utveckling av intelligenta elmätare och programvara i Asien så tar bolaget nästa steg genom att erbjuda system för batterilagring."

Jan Axelsson

Swemet kommer att tillhandahålla större batterienergisystem (BESS) från 2MWh och uppåt, såväl som mindre system anpassande till den privata marknaden som mindre industrier och jordbruk, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster

Batterilagring är en teknik som möjliggör lagring av elektrisk energi för framtida användning. Batterilagringssystem består vanligtvis av en eller flera batterier som laddas upp med överskott av el från exempelvis solceller eller vindkraftverk eller från elnätet, exempelvis under nattetid när elpriset oftast är lägre.

Ett av de stora fördelarna med batterilagring är att det möjliggör användning av förnybar energi, som är känd för att vara intermittent och svår att förutsäga. Genom att lagra energin som produceras när den är tillgänglig kan den användas när det behövs, även när det inte finns mindre solenergi och vind att tillgå.

Swemets Vd Jan Axelsson, ”Vi strävar efter att vara en ledande aktör inom vår bransch genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som överträffar våra kunders förväntningar.”

Om Swemet

Swemet är en etablerad leverantör som erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa med fokus på smarta elnät, elmätare och elkvalité. Bolagets produkter baseras på hårdvara och mjukvara som integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.

Swemet tillhandahåller också större batterienergisystem (BESS) från 2MWH och uppåt, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.