oktober 13, 2023 Swemet

Swemet AB har tecknat nytt avtal med CheckWatt

" Genom avtalet kan Swemet erbjuda sina kunder tjänster för smart styrning och frekvensstabilitet."

Jan Axelsson

Swemet AB (publ) (”Bolaget” har tecknat avtal med CheckWatt. Genom avtalet kan Swemet erbjuda våra kunder Checkwatt tjänster för smart styrning av flexibla resurser och ger kunderna möjligheter att delta på marknaden för Stödtjänsten frekvensreglering vilket drastiskt ökar lönsamheten på investeringen i batterisystem.

Smart styrning av batterilager är en funktion som ett batterilager kan utföra, så som elprisarbitrage, kapa effekttoppar eller leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät. Alla dessa tjänster handlar om att nyttja batterilagrets energilagringförmåga för att underlätta för elsystemet som helhet och samtidigt skapa ekonomisk värde till resursägaren

Genom att ansluta batterisystemet till vår partner CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan ersättning erhållas för att bedra till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I dagsläget är det en mycket lönsamt nyttjande av ett batterilager.

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. Systemet övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Frekvensbalansering, även känd som frekvensreglering eller balansering av kraftsystemet, är en viktig aspekt av elförsörjning och elnätsstabilitet. Det innebär att man säkerställer att det tillförs lika mycket elektricitet till kraftsystemet som det förbrukas varje sekund. Frekvensbalansering är således en kritisk komponent för att säkerställa en pålitlig elförsörjning, särskilt med den ökande användningen av förnybar energi och varierande efterfrågan.

Swemets Vd Jan Axelsson, ”uttrycker sin entusiasm för samarbetet med Checkwatt, en ledande aktör inom energiövervakning och optimering, och möjligheten att erbjuda våra kunder tillgång till Svenska Kraftnäts stödtjänster,” säger han. ”Detta partnerskap markerar en betydande milstolpe för Sverige inom hållbar utveckling och effektiv energianvändning. Vi är fast beslutna att tillhandahålla de främsta lösningarna till våra kunder för att utnyttja solenergi maximalt och optimera sin energieffektivitet.”

Om Swemet

Swemet är en etablerad leverantör som erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa med fokus på smarta elnät, elmätare och elkvalité. Bolagets produkter baseras på hårdvara och mjukvara som integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.

Swemet tillhandahåller också större batterienergisystem (BESS) från 2MWH och uppåt, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.

Om Checkwatt

CheckWatt AB är ett energitjänsteföretag, som erbjuder mätning, styrning och IT-system inom energieffektivisering och förnyelsebar energi.

”Varje hushåll och varje företag vill vara med och skapa ett stabilt, förnybart energisystem med obegränsad tillgång till billig, ren el”.

Vi tror också på att bygga ut den förnybara elproduktionen kraftigt så att vi kan sänka kostnaderna för hushåll och företag. Det blir möjligt med smart styrning av flexibla resurser som batterier, elbilsladdning och värmepumpar, som dessutom skulle göra elsystemet mer effektivt och driftsäkert. Sol- och vindkraft som kombineras med batterier och vätgas kan stötta elsystemet betydligt bättre och snabbare än traditionella kraftslag.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.