BATTERILAGRING

Batterilagring för ett tryggt elnät

Batterilagring revolutionerar energisektorn genom att erbjuda flexibel lagring och frigöring av elektricitet på begäran. Genom att snabbt hantera variationer i efterfrågan och produktion av el bidrar batterier till stabilitet och tillförlitlighet i elnätet. De möjliggör även effektivare utnyttjande av förnybar energi och minskar behovet av dyra elnätstjänster. Med teknikens framsteg blir batterilagring alltmer kostnadseffektivt och integreras på olika nivåer, från individuella hushåll till storskaliga energilagerprojekt, vilket banar väg för en mer hållbar och flexibel energiframtid.

Bli självförsörjande på grön energi med batterilagring

För att bli självförsörjande på grön el behöver du kunna lagra den el du producerar på bästa möjliga sätt. Med hjälp av marknadsledande varumärken inom energilagring kan detta bli verklighet. Du kan nu få tillgång till marknadens främsta batterilagringslösningar för hushåll, jordbruk, industrier, bostadsrättsföreningar och större solparker. Dessa lösningar säkerställer att du har tillgång till ren energi när du behöver den, och minskar ditt beroende av elnätet.

Maximera nyttan av ett batterilager

Ett batterilager har många användningsområden. Det kan sänka elkostnaderna genom att laddas när elpriserna är låga och användas när priserna stiger. Batterilagret är också perfekt för att lagra egenproducerad solel och för att öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Med rätt utrustning kan det till och med klara av strömavbrott i upp till ett dygn.

Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom generera inkomster genom att bidra till balansen i elnätet. Detta virtuella kraftverk sammanlänkar batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät, vilket gör det till en mycket lönsam användning av ett batterilager.

Som ägare av ett batteri behöver ingen aktiv insats göras. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan olika tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten.

 • Osäkerhet
  Bli självförsörjande i tider av ökande energiosäkerhet
 • Beroende
  Inte vara beroende av elnätet när solen inte skiner eller under nattens timmar
 • Inkomst
  Tjäna pengar genom att exportera energi genom Ceckwatt Currently
 • Bidra
  Bidra till ökad hållbarhet genom att minska beroendet av fossila bränslen

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.