maj 11, 2024 Swemet

SWEMET – MARKNADSLÄGE MED ALLMÄN UPPDATERING

"En intressant framtid till mötes"

Jan Axelsson

Swemet har jämte sitt huvudsakliga affärsområde – där man levererar produkter och tjänster till Sveriges energibolag, också fortsatt att utveckla sitt nya område inom batterilagring med batterilager, energiövervakning och optimering, vidare också möjligheten att erbjuda våra kunder tillgång till Svenska Kraftnäts stödtjänster.

Flera större leveranser är redan på plats hos kunder och är under driftstart och fler projekteras för leverans innan sommaren. Swemet med långvariga kontakter i Kina genom sin kärnverksamhet av elmätare har haft en kort startsträcka med att bygga upp nya relationer inom området batterilager och knutit flera viktiga partneravtal. Produkterna som Swemet erbjuder tillhör de bästa på marknaden för större system, kunder är mindre industrier, lantbruk, sol- och vindkraftverk och vattenkraftverk. Swemets systemet Enercube är modulärt där varje enhet erbjuder 200 kWh med en effekt av 100 kW.

Swemet utvecklar också ett eget modulärt batterilager med grundkonfigurering på ca 10kWh. Med egendesignade batterilådor och kabinett kan godtyckliga batterilösningar levereras. Genom Swemets samarbete med en svensk växelriktarleverantör kommer ett svensk/europeiskt batterikoncept göras möjlig för lansering. Det finns ett uttalat intresse för en svensk lösning och Swemets lösning med sin flexibilitet kommer kunna motsvara marknadens krav.

Swemet lägger nu stor tid och kraft på nyförsäljning för att ta nya marknadsandelar inom området batterilager som skall skapa aktieägarvärde för en framtida notering av aktien. Vi ser löpande över organisation för att anpassa den på bästa sätt för de möjligheter som nu Swemet erbjuds.

Swemets energikunder uppskattar vad som levereras i form av lösningar, teknik och hårdvara där Swemet besitter stor kunskap med lång erfarenhet.

För Swemet är det av vikt att fortsätta besitta sin marknadsposition och samtidigt ta nya marknadsandelar inom området batterilager.

Swemet har för avsikt att notera aktien på en för bolagets passande handelsplats – en process som tar tid i anspråk. Det är inget som styrelsen önskar forcera fram. Processen kommer att ta tid och det är av största vikt att handelsplatsen kan erbjuda det som är av vikt för bolaget och dess aktieägare.

Vi ser med god tillförsikt på det kommande året med många spännande affärsmöjligheter, såväl hos våra långvariga energikunder som inom vårt nya område batterilager.

Om Swemet

”Elfrågor kommer att bli alltmer komplexa i takt med att energiomställningen går vidare till nästa fas och mer el genereras, transporteras och förbrukas. Swemet har lång erfarenhet av att leverera integrerade ellösningar genom att kombinera sina produkter och tjänster.”

Swemet är en etablerad leverantör som erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa med fokus på smarta elnät, elmätare och elkvalité. Bolagets produkter baseras på hårdvara och mjukvara som integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.
Swemet tillhandahåller också större batterienergisystem, Energilagring (BESS) från 200kWh och uppåt, såväl mindre system anpassande till mindre industrier, jordbruk vind- och vattenkraftverk, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.