maj 15, 2018 Swemet

Swemet AB har tecknat nytt ramavtal med SINFRA för huvudsakligen elmätare till hushåll.

"Swemet AB har tecknat ett nytt ramavtal med SINFRA för elmätare för SINFRA’s medlemmar (elnätsföretag) för en period fram till 2023 som kan förlängas i perioder om upp till två år."

Jan Axelsson

Swemet AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat Ramavtal efter att har erhållit Tilldelningsbeslut (27/4- 2018) för Ramavtal med SINFRA för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.

Ramavtal tecknas med tio leverantörer varav Swemet är en. För Swemets del är det första gången som vi tecknar ramavtal men för flera av de andra handlar det om förnyelse av avtal. Eftersom avtalen omförhandlas vart tredje år har SINFRA inte varit en möjlig väg för Swemet förrän nu vid denna signering.

SINFRA är en organisation ägd av medlemsföretagen som består av merparten av Sveriges energibolag. 200 medlemmar varav 100 energibolag är medlemmar. SINFRA uppskattar sin årliga försäljning för produktområdet till 300-350MSEK de närmaste fem åren. SINFRA tecknar ramavtal med leverantörer inom flera produktområden för energibolagens behov. Ramavtalen är en ytterligare möjlighet för medlemsbolagen att utnyttja och handla mätutrustning via SINFRA. Det är ett alternativ till offentlig upphandling för respektive medlemsföretag. Kunderna kan successivt bygga sitt system från en mätare till ett komplett system via SINFRA.

Swemets Vd Jan Axelsson, ” Avtalet är mycket viktigt för bolaget och öppnar möjlighet till omedelbara affärer. Särskilt våra mindre och medelstora kunder välkomnar den här möjligheten som är ett alternativ till offentlig upphandlingsprocedur som visat sig vara både långvarig och besvärlig ur flera aspekter. Upphandlingar i dessa sammanhang är tämligen dyra att administrera.

Om Swemet

Swemet är en etablerad leverantör som erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa med fokus på smarta elnät, elmätare och elkvalité. Bolagets produkter baseras på hårdvara och mjukvara som integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.

Swemet tillhandahåller också större batterienergisystem (BESS) från 2MWH och uppåt, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.

Om SINFRA

Sinfra är ett nationellt inköpscenter som upprättar ramavtal med leverantörer genom hållbar upphandling. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa.

Vi representerar medlemmar i Sverige som driver fjärrvärme-, VA- och elverksamhet. Vår verksamhet syftar till att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som upphandlas ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del av medlemmarnas inköpsverksamhet. Vi skapar effektivitet och säkerhet i kombination med bästa möjliga teknik.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.