augusti 17, 2022 Swemet

Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG inom ett för bolaget nytt område för flödesmätare av kall- som varmvatten. Genom samarbetet blir Swemet en totalleverantör för alla typer av flödesmätare.

"Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG, ett anrikt schweiziskt bolag. GWF har ett produktprogram som täcker alla typer av flödesmätare för kall- och varmvatten."

Jan Axelsson

Samarbetet innebär att Swemet kan erbjuda GWFs produktutbud till kunder i Sverige och utomlands. Genom samarbetet kan Swemet leverera alla typer av flödesmätare och kan därmed erbjuda marknaden ett komplett program för undermätningsprojekt också för bostadsrättsföreningar och liknande aktörer. Swemets breda kompetens avseende mätteknik, fjärravläsning och främst felavhjälpning skapar förutsättningar för att bolaget nu blir en totalleverantör för kunderna.

Bolaget ser positivt på samarbetet med GWF och dess framtida möjligheter, det är dock i dagsläget för tidigt att försöka uppskatta framtida marknadsstorlek och intjäningspotential för Swemet mot bakgrund av samarbetet.

Idag finns det ca 1 miljon bostadsrätter och ca 1,4 miljoner hyresrätter. Bostadsrätterna är samlade under mer än 25 000 bostadsrättsföreningar. Det finns starka ekonomiska skäl till att köpa el gemensamt och spara pengar på de fasta avgifterna till energibolagen. Nya EU-direktiv för energihushållning innebär att även kall- och varmvatten ska mätas på sikt i alla lägenheter.

About Swemet

Swemet är en etablerad leverantör som erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa med fokus på smarta elnät, elmätare och elkvalité. Bolagets produkter baseras på hårdvara och mjukvara som integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Swemet tillhandahåller också större batterienergisystem (BESS) från 2MWH och uppåt, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.ns.

About GWF MessSysteme AG

GWF MessSysteme AG är det ledande företaget för flödesmätning och förbrukningsdatainsamling av gas, vatten, el och värme. GWF erbjuder marknaden systemlösningar för insamling, kommunikation och hantering av mätdata. GWF är ett schweiziskt familjeägt företag med över 240 anställda och en framgångssaga som sträcker sig över 120 år och är en innovativ partner för mätsystem och mätardatahantering.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.